Majdan II

Broj lovišta:III/38
Naziv: MAJDAN II
Županija:Sisačko-moslavačka
Tip lovišta:otvoreno, državno lovište
Glavne vrste divljači:srna obična,svinja divlja
Površina lovišta:10975