Divuša

Broj lovišta:III/124
Naziv: DIVUŠA
Županija:Sisačko-moslavačka
Tip lovišta:otvoreno
Glavne vrste divljači:srna obična,svinja divlja,zec obični,fazan - gnjetlovi
Površina lovišta:8900 ha