Divuša

Broj lovišta:III/124
Naziv: DIVUŠA
Županija:Sisačko-moslavačka
Tip lovišta:otvoreno
Glavne vrste divljači:srna obična,svinja divlja,zec obični,fazan - gnjetlovi
Površina lovišta:8900 ha

 

Majdan II

Broj lovišta:III/38
Naziv: MAJDAN II
Županija:Sisačko-moslavačka
Tip lovišta:otvoreno, državno lovište
Glavne vrste divljači:srna obična,svinja divlja
Površina lovišta:10975